Графічні засоби мовної гри в поезії українського постмодерну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
У статті прокоментовано засоби реалізації мовної гри в поетичному постмодерному тексті на графічному рівні. Відзначено, що сучасне осмислення мовної гри характеризується поліаспектністю й різновимірністю. Особливого вираження на функційному рівні мовна гра набула в українській поезії постмодерну, що зумовлено зміною художньо-естетичних домінант, смисловим навантаженням тексту і, відповідно, ресурсами його творення на усіх можливих рівнях.В статье прокомментированы средства реализации языковой игры в поэтическом постмодерном тексте на графическом уровне. Отмечено, что современное осмысление языковой игры характеризуется полиаспектностью и различиями в измерении. Особого выражения на функциональном уровне языковая игра получила в украинской поэзии постмодерна, что обусловлено сменой художественно-эстетических доминант, смысловой нагрузкой текста и, соответственно, ресурсами его создания на всех возможных уровнях. The article comments on the methods of realization the language game phenomenon in postmodern poetry text on the graphical level. It is emphasized that modern understanding of language games is characterized by its polyaspectuality and multimensurability. Language game acquired special functionality in Ukrainian postmodern poetry, due to the change in artistic and aesthetic ideas, ideological meaning of the text and, naturally, the methods and resources of its creation on the all possible levels.
Опис
Ключові слова
мовна гра, ігрема, графіка, графічна ігрема, українська поезія, постмодерн, языковая игра, игрема, графика, графическая игрема, украинская поэзия, постмодерн, language game, igrema, language game, igrema, graphics, graphical igrems, Ukrainian poetry, postmodern
Цитування
Мартакова А. В. Графічні засоби мовної гри в поезії українського постмодерну / А. В. Мартакова // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2015. – Вип. 2. – С. 74–77.