ХАРАКТЕРИСТИКА РУХОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ХЛОПЦІВ 4–5 КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Товариство з обмеженою відповідальністю ОВС
Анотація
Мета дослідження – визначити динаміку рухової та функціональної підготовленості учнів 4–5 класів малокомплектної сільської школи упродовж навчального року. Матеріали і методи. У дослідженні прийняли участь хлопці 4 (n = 9) і 5 (n = 5) класів. Діти та їхні батьки були інформовані на класних батьківських зборах про всі особливості дослідження і дали згоду на участь в експерименті. У дослідженні були застосовані наступні методи: аналіз науковометодичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної статистики обробки результатів дослідження. Результати. Хлопці 4 класу показують кращі результати у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи в середньому на 10,8 раз (p < 0,05); згинанні і розгинанні рук у висі в середньому на 5,3 раз (p < 0,05); висі на зігнутих руках в середньому на 15,3 с (p < 0,05). За результатами інших рухових тестів розбіжності між середніми значеннями статистично недостовірні (p > 0,05). Висновки. Загальний рівень функціональної та рухової підготовленості учнів має достатній рівень. Статистично достовірні розбіжності між хлопцями 4 і 5 класів спостерігаються у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи, згинанні і розгинанні рук у висі, висі на зігнутих руках, пробах Штанге, Серкіна (p < 0,05). За результатами інших тестів розбіжності між середніми значеннями статистично недостовірні (p > 0,05). The study purpose was to determine the dynamics of motor and functional ftness of 4th5th grade boys of a rural underflled school during the school year. Materials and methods. Te study participants were boys of 4th grade (n = 9) and 5th grade (n = 5). During parent-teacher meetings, the children and their parents were informed about all the features of the study and gave their consent to participate in the experiment. Te study used the following research methods: analysis of scientifc and methodological literature, pedagogical testing, and methods of mathematical statistics for processing research results. Results. On average, the 4th grade boys’ results are 10.8 times better in push-ups (p < 0.05); 5.3 times better in pull-ups (p < 0.05); 15.3 s better in bent-arm hang (p < 0.05). By the results of other motor tests, the differences between average values are statistically nonsignifcant (p > 0.05). Conclusions. Te general level of the pupils’ functional and motor ftness is sufcient. Tere are statistically signifcant diferences between the 4th and 5th grade boys in push-ups, pull-ups, bent-arm hang, Stange test, Serkin test (p < 0.05). By the results of other tests, the diferences between average values are statistically non-signifcant (p > 0.05).
Опис
Ключові слова
хлопці, рухова підготовленість, функціональна підготовленість, сільська школа, boys, motor ftness, functional ftness, rural schoo
Цитування
Толстой А. О. Характеристика рухової та функціональної підготовленості хлопців 4–5 класів сільської малокомплектної школи / А. О. Толстой // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 123–129.