Indicators of speed and strength abilities of young fencers 12–13 years old

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Pedagogy of Health
Анотація
The health of a young athlete in the early stages of training is a mandatory element of the training process. This is a guarantee of the integrity of the process of training athletes for the next stage of preliminary basic training. The purpose of the study is to determine the indicators of speed and strength qualities of young fencers 12–13 years old at the stage of initial training. Fencers (n=13, age – 12–13 years, sports experience – 3 years) took part in the study. The children’s parents agreed to participate in the study. The following tests were used: speed of overcoming the distance of 14 meters by fencing steps forward in the on-quard position, seconds; speed of overcoming distance of 14 meters by fencing steps back in the on-quard position, seconds; hits on the target in 10 seconds, the number of times; “Standing Long Jump Test”, cm; “Vertical Jump Test”, sm. The computer program Excel was used: the indicators of arithmetic mean and standard deviation were determined. Correlation analysis was performed to identify relationships between the results of athletes’ control standards. Statistical reliability was determined by Student’s t test. A sufficient level of development of speed and strength abilities for fencers of this age and qualification has been established. The relationship between the speed and strength of the muscles of the upper and lower extremities in young fencers was observed. The selected content and load of athletes fully meet the objectives of training. This is emphasized by the steady development of speed and strength abilities of athletes during fencing. Здоров'я юного спортсмена на ранніх етапах тренувань є обов'язковим елементом тренувального процесу. Це є запорукою цілісності процесу підготовки спортсменів до наступного етапу попередньої базової підготовки. Мета дослідження – визначити показники швидкісно-силових якостей юних фехтувальників12–13 років на етапі попередньої базової підготовки. У дослідженні взяли участь фехтувальники (n=13, вік – 12–13 років, спортивний стаж – 3 роки). Батьки дітей дали згоду на участь у дослідженні. Використовувалися такі тести: швидкість подолання дистанції 14 метрів фехтувальним кроком вперед у положенні на шпазі, секунди; швидкість подолання дистанції 14 метрів фехтувальним кроком назад у положенні лежачи на спині, секунди; влучання у ціль за 10 секунд, кількість разів; "Стрибок у довжину з місця"; "Вертикальний стрибок"; тест "Стрибок у довжину з місця". Використовували комп'ютерну програму Excel: визначали показники середнього арифметичного та стандартного відхилення. Кореляційний аналіз проводили для виявлення взаємозв'язків між результатами спортсменів з контрольними нормативами. Статистичну достовірність визначали за t-критерієм Студента. Встановлено достатній рівень розвитку швидкісно-силових здібностей для фехтувальників даного віку та кваліфікації. Виявлено взаємозв'язок між швидкісними та силовими якостями м'язів верхніх і нижніх кінцівок у юних фехтувальників. Підібраний зміст і навантаження спортсменів повністю відповідають завданням тренування. Це підкреслюється стійким розвитком швидкісно-силових здібностей спортсменів під час занять фехтуванням.
Опис
Ключові слова
level of development, specific movements, health, рівень розвитку, специфічні рухи, стан здоров'я
Цитування
Nesen O. Indicators of speed and strength abilities of young fencers 12–13 years old / O. Nesen, V. Klimenchenko // Pedagogy of Health. – 2022. – 1 (1). – Pp. 23–28.