«VIVA, A. P.!»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена пам’яті доктора біологічних наук, професора О. П. Крапівного, який багато років працював у Харківському державному педагогічному інституті. Статья посвящена памяти доктора биологических наук, профессора О. П. Крапивного, много лет проработавшего в Харьковском государственном педагогическом институте. The article is dedicated to the memory of Doctor of Biological Sciences, Professor O. P. Krapivny, who worked for many years at the Kharkov State Pedagogical Institute.
Опис
Ключові слова
видатний вчитель, професіоналізм, випадок життя, захоплення особистістю, выдающийся учитель, профессионализм, случай жизни, увлечение личностью, outstanding teacher, professionalism, case of life, passion for personality
Цитування
Пінський О. О. «VIVA, A. P.!» / О. О. Пінський // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 167–168.