ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ )

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено організацію гурткової роботи у Комунальному закладі «Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка» Харківської обласної ради. Діяльність цього закладу спрямована на освіту, виховання та розвиток дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з порушеннями зору. Зазначено, що у Комунальному закладі «Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка» Харківської обласної ради створена система позашкільної роботи яка має на меті соціалізацію, адаптацію та розвиток особистості учнів з порушеннями зору. Така система роботи має багаторічний досвід і може стати основою для роботи інклюзивно-ресурсних центрів та шкіл, які мають класи з інклюзивною формою навчання. The publication examines the organization of group work in the Communal Institution "Kharkiv Special School named after V. G. Korolenko" of the Kharkiv Regional Council. The activities of this institution are aimed at the education, upbringing and development of children with special educational needs, in particular with disabilities vision It is noted that in the communal institution "Kharkiv special school named after V. G. Korolenko" of the Kharkiv Regional Council, a system of extracurricular work was created, which aims to socialize, adapt, and develop the personality of students with visual impairments. This system of work has many years of experience and can become the basis for the work of inclusive resource centers and schools that have classes with an inclusive form of education.
Опис
Ключові слова
гурткова робота, виховна робота, інклюзивна освіта, освітній процес, тифлопедагогіка, діти з особливими потребами, group work, educational work, inclusive education, educational process, special education, children with special needs
Цитування
Орлов А. В. Організація гурткової роботи у Комунальному закладі «Харківська спеціальна школа ім. В. Г. Короленка» Харківської обласної ради (з досвіду роботи ) / А. В. Орлов // Використання ресурсів позашкільної освіти у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2021. – С. 123–126.