СТАН БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вивчено стан букального епітелію слизової оболонки ротової порожнини дітей різних вікових груп. Проведено порівняльний аналіз клітинного складу цитограм і встановлено вікові відмінності індексу дозрівання епітеліоцитів у дітей різних вікових груп. The condition of the buccal epithelium of the mucous membrane of the oral cavity of children of different age groups was studied. A comparative analysis of the cellular composition of cytograms was carried out and age-related differences in the maturation index of epitheliocytes in children of different age groups were established.
Опис
Ключові слова
букальний епітелій, індекс дозрівання епітеліоцитів, buccal epithelium, index of maturation of epitheliocytes
Цитування
Коритна О. О. Стан букального епітелію дітей різних вікових груп / О. О. Коритна, І. О. Ликова // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 66–68.