ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ КОНТРОЛЮ ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено використання тестів і оцінювання академічних здібностей студентів, що вивчають китайську мову. Використання тестів завжди було зручною формою перевірки знань студентів і учнів, адже вони легкі у рішенні, а отже викликають менше стресу від час їх проходження, а також дають можливість заробити хоч якийсь бал тим, хто погано розбирається у матеріалі. The publication investigates the use of tests and assessment of academic abilities of Chinese language learners. The use of tests has always been a convenient form of testing students' knowledge, as they are easy to solve and therefore cause less stress when taking them, as well as provide an opportunity to earn at least some points for those who are not well versed in the material.
Опис
Ключові слова
китайська мова, вивчення китайської мови, тестування, оцінювання, Chinese language, learning Chinese, testing, assessment
Цитування
Манойло О. І. Тестовий контроль як один із способів контролю вивчення китайської мови / О. І. Манойло // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 132–134.