КУРДИ ВІРМЕНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто курдську етнічну групу в історії Вірменії. Зазначено, що об'єднання курдського народу поки неможливо з політичних та економічних причин. Ведеться активна пропаганда з роз'єднання курдського народу, відбувається поділ на курдів і окремо на єзидів. Вірменська держава вважає, що курди і єзиди ‒ два різні народи. У сучасній Вірменії курди інтегровані у вірменське суспільство. Офіційно, на державному рівні визнано єзидів і курдів: так, у парламенті Вірменії представлені окремо депутат від курдів і окремо депутат від єзидів. The article examines the Kurdish ethnic group in the history of Armenia. It is noted that the unification of the Kurdish people is still impossible for political and economic reasons. Active propaganda is being conducted to divide the Kurdish people, dividing them into Kurds and Yezidis. The Armenian state believes that Kurds and Yezidis are two different peoples. In modern Armenia, Kurds are integrated into Armenian society. Officially, at the state level, Yezidis and Kurds are recognised: for example, there is a separate Kurdish MP and a separate Yezidi MP in the Armenian parliament.
Опис
Ключові слова
курди, єзиди, історія Вірменії, аспірантські роботи, Kurds, Yezidis, history of Armenia, postgraduate works
Цитування
Сопельняк А. С. Курди Вірменії / Сопельняк А. С. // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 53–55.