Експрес-метод добору вихідного біоматеріалу для створення культур комах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ
Анотація
Запропоновано та доведено ефективність експрес-методу добору вихідного матеріалу для створення культур комах на підставі нового застосування способу визначення життєздатності комах. Спосіб включає добір зразків яєць з вихідних популяцій. Придатність популяцій для подальшого культивування визначають за інтенсивністю трофотаксиса гусениць після виходу з яйця. Популяції з максимальним значенням показника інтенсивності трофотаксиса беруть для закладання культур комах, як найбільш життєздатні. Предложено и доказано эффективность экспресс-метода отбора исходного материала для создания культур насекомых на основе нового использования способа определения жизнеспособности насекомых. Способ включает отбор образцов яиц из исходных популяций. Пригодность популяций для дальнейшего культивирования определяют по интенсивности трофотаксиса гусениц после их выхода из яиц. Популяции с максимальным значением показателя нтенсивности трофотаксиса берут для закладки культуры насекомых, как наиболее жизнеспособных. The effectiveness of using the express method for creating the cultures of insects are proposed and proved. This method is based on a new determination of the viability insects and included the samples of the eggs from primary populations of the some species of butterflies. Suitability of populations for the further cultivation is determined by the intensity trophotaxis of the larvae after hatching. The populations with a maximum level of the trophotaxis as the most viable are used for cultures of insects.
Опис
Ключові слова
культури комах, життєздатність, трофотаксис, вихідний матеріал, культивування, культуры насекомых, жизнеспособность, трофотаксис, исходный материал, культивирование, culture of insects, viability, trophotaxis, cultivation, starting material
Цитування
Злотін О. З. Експрес-метод добору вихідного біоматеріалу для створення культур комах / О. З. Злотін, Т. Ю. Маркіна // Український ентомологічний журнал. – 2013. – №2(7). – С. 69–72.