Особливості формування виконавської майстерності студентів факультетів мистецтв в класі постановки голосу

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває умови формування виконавської майстерності студентів факультетів мистецтв в класі постановки голосу. Статья раскрывает условия формирования исполнительского мастерства студентов факультетов искусств в классе постановки голоса. The article reveals the conditions for the formation of performance skills of art students in the vocal class.
Опис
Ключові слова
виконавська майстерність, студенти, постановка голосу, студентські роботи, исполнительское мастерство, студенты, постановка голоса, студенческие работы, performing skills, students, vocals, student work
Цитування
Го Мінь. Особливості формування виконавської майстерності студентів факультетів мистецтв в класі постановки голосу / Мінь Го, В. А. Кузьмічова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 186–188.