Цифрова грамотність як складова фахової компетентності майбутнього викладача

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Cковороди, видавництво «Мітра»
Анотація
Розглянуто питання щодо реформування національної системи вищої освіти, пов'язані з сучасними цифровими технологіями, які радикально змінюють економіку, спосіб життя, ринок праці, освіту. Рассмотрены вопросы по реформированию национальной системы высшего образования, связанные с современными цифровыми технологиями, которые радикально меняют экономику, образ жизни, рынок труда, образованиеThe issues of reforming the national system of higher education related to modern digital technologies that radically change the economy, lifestyle, labor market, education
Опис
Ключові слова
цифрова грамотність, комп’ютерна грамотність, цифровізація освіти, цифровая грамотность, компьютерная грамотность, цифровизация образования, digital literacy, computer literacy, digitalization of education
Цитування
Доценко С. О. Цифрова грамотність як складова фахової компетентності майбутнього викладача / С. О. Доценко, І. А. Прокопенко // Дистанційна освіта: реалії та перспективи : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2018 р. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 15–18.