ЕВОЛЮЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ З МУЗИКИ ДЛЯ ШКІЛ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Окреслено зв’язок трьох послідовних версій «Стандартів навчальних програм з мистецтва для обов’язкової освіти» – 2001, 2011, 2022 років – з програмними державними документами Китайської Народної Республіки, присвяченими реформуванню системи освіти в цілому, а також естетичного виховання й навчання музики в межах обов’язкової дев’ятирічної освіти. Зіставлено основні положення Стандартів 2011 та 2022 років. The relationship between three consecutive versions of the "Art Curriculum Standards for Compulsory Education" – 2001, 2011, 2022 – is outlined with program state documents of the People's Republic of China, dedicated to reforming the education system as a whole, as well as aesthetic education and music education in within the bounds of compulsory nine-year education. The main provisions of the 2011 and 2022 Standards are compared.
Опис
Ключові слова
Китайська Народна Республіка, стандарти, обов’язкова освіта, навчальна програма, мистецтво, музика, People's Republic of China, standards, compulsory education, curriculum, art, music
Цитування
Дай Сіньхао, Еволюція навчальних програм з музики для шкіл Китайської Народної Республіки / Дай Сіньхао, Ду Веньтао, К. Юр’єва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. учасників Ювілейної ХХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22–23 лют. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків, 2024. – С. 533–536.