ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

dc.contributor.authorТрубавіна, І. М.
dc.contributor.authorКуратченко, І. Є.
dc.date.accessioned2018-03-16T14:08:07Z
dc.date.available2018-03-16T14:08:07Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractМетодичні рекомендації узагальнюють та детально розкривають проблеми ВПО, які проживають в місцях компактного проживання. Методичні рекомендації показують теоретичні та правові засади інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи на базі нової для України структури - інтегрованого центру соціальних послуг Бердянської міської ради, показан зміст, етапи, методи і форми надання ВПО в МКП муніципальних соціальних послуг через роботу виїзних команд соціальних працівників для проведення інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи. Розкрито особливості роботи мультидисциплінарної команди з надання соціальних послуг для ВПО в МКП, функції її працівників, їх ролі, наведено рекомендації з формування комунікативних умінь і запобігання професійного вигоряння. Призначено для працюючих соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів, юристів, які працюють з ВПО в МКП, підготовки студентів ВНЗ відповідного спрямування. Методические рекомендации обобщают и подробно раскрывают проблемы ВПО, проживающих в местах компактного проживания. Методические рекомендации показывают теоретические и правовые основы информационно-разъяснительной социальной работы на базе новой для Украины структуры - интегрированного центра социальных услуг Бердянского городского совета, показаны содержание, этапы, методы и формы предоставления ВПО в МКП муниципальных социальных услуг через работу выездных команд социальных работников для проведения информационно-разъяснительной социальной работы. Раскрыты особенности работы мультидисциплинарной команды по предоставлению социальных услуг для ВПО в МКП, функции ее сотрудников, их роли, приведены рекомендации по формированию коммуникативных умений и предотвращения профессионального выгорания. Предназначено для работающих социальных работников, социальных педагогов, психологов, юристов, работающих с ВПО в МКП, подготовки студентов вузов соответствующего направления.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубавіна І. М. Організація проведення інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи для внутрішньо переміщених осіб : метод. рек. / І. М. Трубавіна, І. Є. Куратченко. - Бердянськ, 2017. - 37 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1252
dc.subjectвнутрішньо переміщені особиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроблеми внутрішньо переміщених осібuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційно-роз’яснювальна соціальна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальнаї робота з внутрішньо переміщеними особамиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмісця компактного проживанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectскладні життєві обставиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутренне перемещенные лицаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпроблемы внутренне перемещенных лицuk_UA.UTF-8
dc.subjectинформационно-разъяснительная социальная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальная работа с внутренне перемещенными лицамиuk_UA.UTF-8
dc.subjectместа компактного проживанияuk_UA.UTF-8
dc.subjectсложные жизненные обстоятельстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectinternally displaced personsuk_UA.UTF-8
dc.subjectproblems of internally displaced personsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation and explanatory social workuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial work with internally displaced personsuk_UA.UTF-8
dc.subjectplaces of compact residenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectdifficult life circumstancesuk_UA.UTF-8
dc.titleОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeORGANIZATION OF AWARENESS-EXPLANATORY SOCIAL WORK FOR INTERNALLY DISPLACED PERSONSuk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Трубавіна І. М. Організація проведення інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи.pdf
Розмір:
6.06 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: