Вікова анатомія та фізіологія людини

dc.contributor.authorКоц, С. М.
dc.contributor.authorКоц, В. П.
dc.date.accessioned2023-11-14T14:42:24Z
dc.date.available2023-11-14T14:42:24Z
dc.date.issued2022-09-02
dc.description.abstractНавчальний посібник розрахований на викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, викладачів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Навчальний посібник містить матеріал із тем курсу «Анатомія людини», «Вікова фізіологія та шкільна гігієна», «Вікова анатомія та фізіологія», «Вища нервова діяльність», що викладається на природничому факультеті, курсу «ВНД, вікова фізіологія з основами генетики» дошкільного факультету та інтегрованого курсу «Основи медичних знань», що викладається на всіх факультетах Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Посібник містить викладання теоретичного матеріалу, необхідного для засвоєння вікових особливостей різних систем організму людини та пізнавальних процесів, лабораторних робіт, що надає можливість більш швидкого і усвідомленого сприйняття інформації, та сформувати відповідні навички при виконанні практичної частини. The study guide is designed for teachers, graduate students, students of higher educational institutions, teachers of general and specialized schools. The study guide contains material from the topics of the course "Human Anatomy", "Age Physiology and School Hygiene", "Age Anatomy and Physiology", "Higher Nervous Activity", which is taught at the Faculty of Natural Sciences, the course "VND, Age Physiology with Fundamentals of Genetics" in preschool faculty and the integrated course "Fundamentals of medical knowledge", which is taught at all faculties of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The manual contains the teaching of theoretical material necessary for mastering the age-specific features of various systems of the human body and cognitive processes, laboratory work, which provides an opportunity for faster and conscious perception of information, and to form appropriate skills when performing the practical part.
dc.identifier.citationКоц С. М. Вікова анатомія та фізіологія людини : навч. посіб. / С. М. Коц, В. П. Коц ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 298 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13032
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectанатомія
dc.subjectорган
dc.subjectсистема
dc.subjectапарат
dc.subjectтравна
dc.subjectдихальна
dc.subjectстатева
dc.subjectнервова
dc.subjectсерцево-судинна
dc.subjectвидільна
dc.subjectаналізатори
dc.subjectзалози
dc.subjectскелет
dc.subjectм'язи
dc.subjectвікова фізіологія
dc.subjectтопографія
dc.subjectanatomy
dc.subjectorgan
dc.subjectsystem
dc.subjectapparatus
dc.subjectdigestive
dc.subjectrespiratory
dc.subjectsexual
dc.subjectnervous
dc.subjectcardiovascular
dc.subjectexcretory
dc.subjectanalyzers
dc.subjectglands
dc.subjectskeleton
dc.subjectmuscles
dc.subjectage physiology
dc.subjecttopography
dc.titleВікова анатомія та фізіологія людиниuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeAge-related human anatomy and physiologyuk_UA.UTF-8
dc.typeTextbookuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Навчальний посібник - Вікова анатомія та фізіологія людини - Коц С.М., Коц В.П. - 2022.pdf
Розмір:
1.41 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Навчальний посібник
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: