Розробка програмного засобу “ColorKit” : модулі «Рефрактометр» та «Спектрофотометр»

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет (НФаУ)
Анотація
Програмно-методичний комплекс SchoolKit розробляється на хімічному факультеті. Ідея цього проекту полягає в розробці доступних інструментів дослідження для студентів. Основними концепціями реалізації цього проекту є: 1) розробка універсального програмного забезпечення, яке може бути використане в різних галузях природничих наук; 2) візуалізація роботи приладів; 3) використання побутових приладів (відеокамер, сканерів, фотоапаратів, комп'ютерів із звуковою картою) в якості вимірювальних; 4) використання дешевих надійних електронних компонентів для розробки інструментів дослідження; 5) використання безкоштовних інструментів розробки програмного забезпечення. В даний час проект складається з трьох програмних інструментів: ColorKit, SoundCardScientificKit, ChemKit. Программно-методический комплекс SchoolKit разрабатывается на химическом факультете. Идея этого проекта заключается в разработке доступных инструментов исследования для студентов. Основными концепциями реализации этого проекта являются: 1) разработка универсального программного обеспечения, которое может быть использовано в различных областях естественных наук; 2) визуализация работы приборов; 3) использование бытовых приборов (видеокамер, сканеров, фотоаппаратов, компьютеров со звуковой картой) в качестве измерительных; 4) использование дешевых надежных электронных компонентов для разработки инструментов исследования; 5) использование бесплатных инструментов разработки программного обеспечения. В настоящее время проект состоит из трех программных инструментов: ColorKit, SoundCardScientificKit, ChemKit. The SchoolKit program-methodical complex is being developed at the Department of Chemistry. The idea behind this project is to develop accessible research tools for students. The main concepts for implementing this project are the following: 1) development of universal software that can be used in various fields of natural sciences; 2) visualization of the work of devices; 3) the use of household devices (video cameras, scanners, cameras, sound card computers) as measuring; 4) the use of cheap reliable electronic components for the development of research tools; 5) the use of free software development tools. Currently, the project consists of three software tools: ColorKit, SoundCardScientificKit, ChemKit.
Опис
Ключові слова
хімія, рефрактометр, спектрофотометр, химия, рефрактометр, спектрофотометр, chemistry, refractometer, spectrophotometer
Цитування
Винник О. Ф. Розробка програмного засобу “ColorKit” : модулі «Рефрактометр» та «Спектрофотометр» / О. Ф. Винник, О. М. Свєчнікова, А. С. Коряк // Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій : тези доп. Всеукр. наук.- практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра фармац. наук О. М. Гайдукевича, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2018. – С. 350–353.