Трагіфарсова стилістика «Данцизька трилогія» Ѓ. Ѓраса як відображення індивідуального стилю автора

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкриваються особливості індивідуального стилю письменника Г. Граса. Лауреат Нобелівської премії (1999) у галузі літератури, залишається одним із найбільш яскравих та неоднозначних сучасних німецьких літераторів, творцем оригінального літературного стилю, виразником умонастроїв німецьких інтелектуалів та ініціатором бурхливих суспільно-політичних дискусій у німецькому суспільстві, що тривали понад півстоліття (початок 1960-х – 2010-х рр.). The article reveals the features of the personal style of the writer H. Gras. The Nobel Prize winner (1999) in literature remains one of the most striking and controversial modern German writers, the creator of an original literary style, the exponent of the mindset of German intellectuals and initiator of the stormy social and political debates that lasted more than half a century (early 1960s. – 2010s.).
Опис
Ключові слова
Ѓрас Ѓ., трагіфарсова стилістика, авторські інтенції, стилістичні засоби, Gras G., tragicomic stylistics, author's intentions, stylistic means
Цитування
Черкашин С. Трагіфарсова стилістика «Данцизька трилогія» Ѓ. Ѓраса як відображення індивідуального стилю автора /С. Черкашин // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 134–136.