Компетентності соціального педагога для роботи з профілактики вживання наркотичних речовин підлітками у закладі освіти

dc.contributor.authorШерстньова, М. С.
dc.date.accessioned2021-04-20T08:24:31Z
dc.date.available2021-04-20T08:24:31Z
dc.date.issued2020-05-27
dc.description.abstractУ статті охарактеризовано зміст компетентностей, якими має володіти соціальний працівник для проведення профілактики вживання наркотичних речовин підлітками. Узагальнення здійснено на основі аналізу Державного стандарту соціальної послуги профілактики, Етичного кодексу соціальних працівників, Стандарту підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 "Соціальна робота", посадової інструкції соціального педагога закладу освіти. Визначений зміст компетентностей має скласти основу для наповнення освітніх компонентів освітніх програм підготовки здобувачів зі спеціальності 231 "Соціальна робота" для забезпечення необхідного рівня професіоналізму щодо здійснення профілактики вживання наркотичних речовин підлітками. В статье охарактеризованы содержание компетенций, которыми должен владеть социальный работник для проведения профилактики употребления наркотических веществ подростками. Обобщение осуществлено на основе анализа Государственного стандарта социальной услуги профилактики, Этического кодекса социальных работников, стандарта подготовки соискателей первого (бакалаврского) уровня высшего образования по специальности 231 "Социальная работа", должностной инструкции социального педагога образовательного учреждения. Определенный смысл компетенций должен составить основу для наполнения образовательных компонентов образовательных программ подготовки соискателей по специальности 231 "Социальная работа" для обеспечения необходимого уровня профессионализма в осуществлении профилактики употребления наркотических веществ подростками. The article describes the content of competencies that a social pedagogue should have to prevent drug use by teenagers. The generalization was made on the basis of the analysis of the State standard of social service of prevention, the Code of Ethics of social workers, the Standard of preparation of students of the first (bachelor᾽s) level of higher education in specialty 231 "Social work", the job description of the social pedagogue. The defined content of competencies should form the basis for filling the educational components of educational programs for students in specialty 231 "Social Work" to ensure the necessary level of professionalism in the prevention of drug use by teenagers.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationШерстньова М. С. Компетентності соціального педагога для роботи з профілактики вживання наркотичних речовин підлітками у закладі освіти / М. С. Шерстньова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи : матеріали міжвуз. дистанц. студ. наук.-практ. конф., Харків, 27 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 80–84.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4783
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофілактикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпопередження вживання наркотичних речовинuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклад освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціальний педагогuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпетентностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагістерські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофилактикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпредупреждение употребления наркотических веществuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебное заведениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциальный педагогuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпетентностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмагистерские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreventionuk_UA.UTF-8
dc.subjectdrug preventionuk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational institutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial pedagogueuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompetenciesuk_UA.UTF-8
dc.subjectmaster's worksuk_UA.UTF-8
dc.titleКомпетентності соціального педагога для роботи з профілактики вживання наркотичних речовин підлітками у закладі освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКомпетентности социального педагога для работы по профилактике употребления наркотических веществ подростками в учебном заведенииuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSocial Pedagogues᾽ Competences for working on prevention of drug use by teenagers in an educational institutionuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Шерстньова М. С. Компетентності соціального педагога.pdf
Розмір:
738.99 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: