ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ КОМАНДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі проаналізовано сутність феномену «команда», зміст і суттєві характеристики конкурентоздатної команди. Визначено особливості тренінгу командостворення як тренінгу спеціальних умінь гуманістичного напрямку. В процесі експериментального дослідження представлено результати ефективності психологічного тренінгу як методу формування конкурентоздатної команди. The essence of the phenomenon “team”, the content and significant characteristics of a competitive team have been analyzed in the work. The specific features of a team building training as a training of special skills of the humanistic direction have been determined. The results of effectiveness of psychological training as a method of building a competitive team have been presented in the process of experimental research.
Опис
Ключові слова
команда, тренінг командостворення, конкурентоздатна команда, організаційне консультування, рольова структура команди, team, team building training, competitive team, organizational consultation, role structure of a team
Цитування
Поденко О. Ю. Психологічні особливості формування конкурентоздатної команди в організації / О. Ю. Поденко, А. В. Поденко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 277–281.