Шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
У статті проаналізовані шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих. В статье проанализированы пути формирования духовно-интеллектуальных ценностей взрослых. The article analyzes the ways of forming the spiritual and intellectual values of adults.
Опис
Ключові слова
духовно-інтелектуальні цінності, дорослі, виховання дітей, освіта, духовно-интеллектуальные ценности, взрослые, воспитание детей, образование, spiritual and intellectual values, adults, parenting, education
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Шляхи формування духовно-інтелектуальних цінностей дорослих / А. В. Боярська-Хоменко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 271–273.