ВIЗУАЛIЗАЦIЯ ПРОЦЕСУ БIОЛОГIЧНОI ОСВIТИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі зазначено, що освітній процес сьогодні практично не можливий без використання новітніх методів, тому гостро постає потреба застосовування таких важливих підходів, як візуалізація навчальної інформації в процесі навчання студентів-природознавців. Напрямом представленої наукової роботи було обрано використання візуалізації біологічної інформації в навчальному процесі з урахуванням необхідності формування еколого-біоетичного ставлення до всього живого. The paper notes that the educational process today is practically impossible without the use of the latest methods, so there is an urgent need to apply such important approaches as visualization of educational information in the process of teaching natural science students. The direction of the presented scientific work is the use of visualization of biological information in the educational process, taking into account the need to form an ecological and bioethical attitude towards all living things.
Опис
Ключові слова
навчальний процес, професійна підготовка учителів, педагогічні навчальні заклади, компетентність, візуалізація, educational process, professional training of teachers, teacher education institutions, competence, visualization
Цитування
Пінський О. О. Візуалізація процесу біологічної освіти як засіб професійної компетентності учителів біології / О. О. Пінський, А. О. Мельник // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 82–84.