ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЛЮВАННЯ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено використання нетрадиційних технологій малювання у розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Звернення до нетрадиційних технік малювання сприяє збагаченню знань та уявлень дітей про предмети та їх призначення, матеріали, їх властивості, способи застосування активних евристичних технологій посилює розширення уважності, самовираження та імпровізації дітей. Зауважено, що успіх навчання нетрадиційним технікам малювання залежить також від того, які методи та прийоми планує використовувати педагог, щоб донести до дітей певний зміст, сформувати у них не тільки знання, уміння, навички, а насамперед художньо-творче ставлення до виконуваної роботи та мистецтва, в цілому. The article investigates the use of non-traditional drawing technologies in the development of creative abilities of preschool children. The use of non-traditional drawing techniques contributes to the enrichment of children's knowledge and ideas about objects and their purpose, materials, their properties, ways of applying active heuristic technologies, enhances the expansion of children's mindfulness, self-expression and improvisation. It is noted that the success of teaching non-traditional drawing techniques also depends on what methods and techniques the teacher plans to use to convey a certain content to children, to form in them not only knowledge, skills, abilities, but above all, an artistic and creative attitude to the work performed and art in general. artificial nests; Jynx torquilla L.; hollow-nesting birds; Northeastern Ukraine
Опис
Ключові слова
діти дошкільного віку, нетрадиційні технології, малювання, магістерські роботи, children of preschool age, unconventional technologies, painting, master's work
Цитування
Липська А. В. Використання нетрадиційних технологій малювання у розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку / А. В. Липська // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 42–43.