Вісник Сковородинівської академії молодих учених

dc.date.accessioned2021-11-24T14:21:50Z
dc.date.available2021-11-24T14:21:50Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractЗбірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню теоретичних і практичних результатів наукових досліджень молодих науковців, викладачів закладів вищої освіти, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів з актуальних питань розвитку науки, історичного досвіду, сьогодення та перспективи досліджень із найважливіших галузей психолого-педагогічних, суспільних, природничо-математичних, філологічних, мистецтвознавчих наук, фізичної культури, здоров’я і спорту. Сборник содержит научные труды, посвященные освещению теоретических и практических результатов научных исследований молодых ученых, преподавателей высшего образования, докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов по актуальным вопросам развития науки, исторического опыта, настоящего и перспективы исследований важнейших отраслей психолого-педагогических, общественных, естественно-математических, филологических, искусствоведческих наук, физической культуры, здоровья и спорта. The collection contains scientific works devoted to the theoretical and practical results of scientific research of young scientists, teachers of higher education institutions, doctoral students, graduate students, undergraduates, students on topical issues of science, historical experience, present and prospects for research in the most important areas of psychological and pedagogical, social, natural and mathematical, philological, art sciences, physical culture, health and sports.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – 478 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6463
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаукові дослідженняuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолоді науковціuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаклади вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозвиток наукиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження з психолого-педагогічних наукuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження із суспільних наукuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження з природничо-математичних наукuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження із філологічних наукuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження з мистецтвознавчих наукuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження із фізичної культуриuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження зі здоров’яuk_UA.UTF-8
dc.subjectдослідження зі спортуuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаучные исследованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectмолодые ученыеuk_UA.UTF-8
dc.subjectзаведения высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectразвитие наукиuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследования по психолого-педагогическим наукамuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследования по общественным наукамuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследования по естественным математическим наукамuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследования по филологическим наукамuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследования по искусствоведческим наукамuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследования по физической культуреuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследование по здоровьюuk_UA.UTF-8
dc.subjectисследования по спортуuk_UA.UTF-8
dc.subjectScientific researchuk_UA.UTF-8
dc.subjectyoung scientistsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinstitutions of higher educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectdevelopment of scienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch in psychological and pedagogical sciencesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial science researchuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch in natural sciencesuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch in philological sciencesuk_UA.UTF-8
dc.subjectresearch in art historyuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical culture researchuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealth researchuk_UA.UTF-8
dc.subjectsports researchuk_UA.UTF-8
dc.titleВісник Сковородинівської академії молодих ученихuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeВестник Сковородиновской академии молодых ученыхuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeBulletin of H. S. Skovoroda Academy of Young Scientistsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
VisnykSkovorodynivskoiAkademiiMolodyhVchenyh.pdf
Розмір:
6.63 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: