Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди 2018 р.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Наукова бібліотека
Анотація
Призначення цього покажчика – полегшити пошук та допомогти викладачам вищих навчальних закладів ознайомитися з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які надійшли до фонду бібліотеки ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2018 році. Назначение этого указателя – облегчить поиск и помочь преподавателям высших учебных заведений ознакомиться с кандидатскими и докторскими диссертациями, поступивших в фонд библиотеки ХНПУ имени Г. С. Сковороды в 2018 году. The purpose of this index is to facilitate the search and help teachers of higher educational institutions to familiarize themselves with candidate and doctoral dissertations received in the library fund of G.S. Skovoroda KhNPU in 2018.
Опис
Ключові слова
бібліографічний покажчик, кандидатські дисертації, докторські дисертації, наукова діяльність, библиографический указатель, кандидатские диссертации, докторские диссертации, научная деятельность, bibliographic index, candidate dissertations, doctoral dissertations, scientific activity
Цитування
Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди 2018 р. наук.-допом. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Т. І. Неудачина ; наук. ред. О. Г. Коробкіна]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – 11 с.