Позитивна психотерапія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА НАУКОВА ГІЛЬДІЯ"
Анотація
У навчальному посібнику представлено авторську концепцію розвитку усвідомленої стресостійкості за моделлю балансу в рамках інтеграції методів позитивної, тілесно-орієнтованої, еріксоновської терапії і гіпнозу, десенсабілізації та переробки рухом очей, технік повільного та контрольованого дихання. Описано широко відомі дихальні практики та популярні психотерапевтичні техніки. Посібник для студентів психотерапевтичних напрямів, психотерапевтів, психологів-консультантів, практикуючих клінічних психологів, а також для бажаючих оволодіти ефективними інструментами розвитку усвідомленої стресостійкості. The training manual presents the author's concept of developing conscious stress resistance according to the balance model as part of the integration of methods of positive, body-oriented, Erikson therapy and hypnosis, desensitization and processing with eye movement, slow and controlled breathing techniques. Widely known breathing practices and popular psychotherapeutic techniques are described. A guide for students of psychotherapy fields, psychotherapists, consulting psychologists, practicing clinical psychologists, as well as for those who wish to master effective tools for the development of conscious stress resistance.
Опис
Ключові слова
стрес, стресостійкість, усвідомленість, психотерапія, дихальні практики, захисті механізми, копінг-стратегії, навчальні посібники, stress, stress resistance, awareness, psychotherapy, breathing practices, protection mechanisms, coping strategies, educational aids
Цитування
Гордієнко-Митрофанова І. Позитивна психотерапія [Електронне видання] : навч. посіб. з психотерапевт. практик розвитку усвідомленої стресостійкості / І. Гордієнко-Митрофанова, Д. Гоголь. – Електрон. дан. – Київ : ГО «МНГ», 2022. – 221 с. : рис., табл., портр. – оn-line.