FORMATION OF ACADEMICALSTYLE AT THE ART-PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINE (30’s of XX century)

dc.contributor.authorPanyok, T. V.
dc.date.accessioned2017-04-28T10:31:43Z
dc.date.available2017-04-28T10:31:43Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractA retrospective study of theoretical principles and practice of artistic processes formation in the 30’s shows their important theoretical and practical significance for the formation of art-pedagogical education. It is proved that the reform of 1934 radically changed the system of art education. The curricula of all art schools returned to academism, popularizing classical art view, work with model, displaying the socialistic reality by realistic methods. Approved new functions of art-pedagogical education such as: ideological, scientifical and methodical. The analysis of historical and literary sources shows that the problem of a future Soviet teacher (who could not only actively absorb professional knowledge, but also to be an artist, ideologist, helmsman, and guide, in the class struggle of the proletariat) formation was brewing in the society. Based on archival materials it is proved that exactly in postgraduate studies and in the scientific-research departments practical abilities and skills of future teachers were formed. The necessity for training of artists-teachers was urgent but complex political events of the 30’s, continuous repressions, destruction of the Ukrainian intelligentsia interrupted introduced in the 20’s initiatives about scientific training of art-pedagogical specialists. Ретроспективне вивчення теоретичних засад і практики становлення мистецьких процесів у 30-х роках показує їхнє важливе науково-практичне значення для формування художньо-педагогічної освіти. Доводиться, що реформа 1934 року кардинально змінила систему художньої освіти. Навчальні програми усіх художніх закладів повертаються до академізму, популяризуючи класичні погляди на мистецтво, роботу з натурою, відображення соціалістичної дійсності реалістичними методами. Затверджуються нові функції художньо-педагогічної освіти: ідеологічні, наукові, методичні. Аналіз історико-літературних джерел показує, що в суспільстві назріла проблема формування майбутнього радянського педагога, який міг би не лише активно засвоювати фахові знання, а й бути художником-ідеологом, керманичем, поводирем у класовій боротьбі пролетаріату. На підставі архівних матеріалів доводиться, що саме в аспірантурі та на науково-дослідних кафедрах формувалися практичні уміння та навички майбутніх педагогів. Необхідність у підготовці художників-педагогів була нагальною, проте складні політичні події 30-х років, суцільні репресії, винищення української інтелігенції перервало започатковані у 20-х роках ініціативи щодо ґрунтовної наукової підготовки фахівців з художньо-педагогічного профілю. Ретроспективное изучение теоретических основ и практики становления художественных процессов в 30-х годах показывает их важное научно-практическое значение для формирования художественно-педагогического образования. Доказывается, что реформа 1934 года кардинально изменила систему художественного образования. Учебные программы всех художественных заведений возвращаются к академизму, популяризируются классические взгляды на искусство, на отображение социалистической действительности реалистичными методами, работу с натурой. Утверждаются новые функции художественно-педагогического образования: идеологические, научные, методические. Анализ историко-литературных источников показывает, что в обществе назрела проблема формирования будущего советского педагога, который мог бы не только активно усваивать профессиональные знания, но и быть руководителем, художником-идеологом в классовой борьбе пролетариата. На основании архивных материалов доказывается, что именно в аспирантуре и на научно-исследовательских кафедрах формировались практические умения и навыки будущих педагогов. Общество испытывало необходимость в подготовке художников-педагогов, однако сложные политические события 30-х годов, сплошные репрессии, уничтожение украинской интеллигенции прервало начатые в 20-х годах инициативы по основательной научной подготовки специалистов в художественном образовании.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationPanyok T. V. Formation of academical style at the art-pedagogical education in Ukraine (30’s оf XX century) / T. V. Panyok // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова і О. М. Микитюка. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 43. – С. 124–134.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/547
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ ім. Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjecthigher art-pedagogical educationuk_UA.UTF-8
dc.subjecthistory of pedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectacademismuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocialismuk_UA.UTF-8
dc.subjecttotalitarianismuk_UA.UTF-8
dc.subjectвища художньо-педагогічна освітаuk_UA.UTF-8
dc.subjectісторія педагогікиuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоцреалізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectтоталітаризмuk_UA.UTF-8
dc.subjectвысшее художественно-педагогическое образованиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectистория педагогикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоцреализмuk_UA.UTF-8
dc.subjectтоталитаризмuk_UA.UTF-8
dc.titleFORMATION OF ACADEMICALSTYLE AT THE ART-PEDAGOGICAL EDUCATION IN UKRAINE (30’s of XX century)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормування академічного напряму в художньо-педагогічній освіті України (30-ті роки ХХ століття)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормирование академического направления в художественно-педагогическом образовании Украины (30-е годы ХХ века)uk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Формування акад. напр..pdf
Розмір:
181.28 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: