Діяльність В. Я. Білоцерківського у ГО «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди» (2002 – 2018 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкривається національно-патріотична діяльність професора кафедри історії України ХНПУ імені Г. С. Сковороди, полковника Українського козацтва, Голови старійшин громадської організації «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди» В. Я. Білоцерківського з 2002 – 2018 рр. Акцентується увага на формах діяльності громадської організації, внеску особистості В. Я. Білоцерківського у виховання молодого покоління козачат, козаків та берегинь України. The article reveals the national-patriotic activity of the professor of the Department of History of Ukraine of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Colonel of the Ukrainian Cossacks, Chairman of the Elders of the public organisation «Separate Scientific and Educational Centre of the Ukrainian Cossacks named after H. S. Skovoroda» V. Y. Bilotserkivskyi from 2002 to 2018. Attention is focused on the forms of activity of the public organisation, the contribution of V. Y. Bilotserkivskyi's personality to the education of the younger generation of Cossacks and Ukrainian defenders.
Опис
Ключові слова
національно-патріотичне виховання, наукова еліта, громадська організація «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди», проф. В. Я. Білоцерківський, national-patriotic education, scientific elite, public organisation «Separate Scientific and Educational Centre of the Ukrainian Cossacks named after H. S. Skovoroda», professor V. Y. Bilotserkivskyi
Цитування
Чернікова І. В. Діяльність В. Я. Білоцерківського у ГО «Окремий науково-освітній центр Українського козацтва імені Г. С. Сковороди» (2002 – 2018 рр.) / І. В. Чернікова // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 390–399.