ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ «РЕФРАКТОМЕТР» ЗАСТОСУНКУ COLORKIT ПРИ РОЗРОБЦІ STEM-ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ

dc.contributor.authorРоманько, А. В.
dc.contributor.authorВинник, О. Ф.
dc.date.accessioned2023-08-17T12:25:48Z
dc.date.available2023-08-17T12:25:48Z
dc.date.issued2023-05-18
dc.description.abstractУ публікації досліджено застосовання застосунку ColorKit при розробці комп’ютерних рефрактометрів у шкільних умовах. Показано, що розробка STEM-освітніх проєктів по розробці рефрактометрів дозволяє одночасно поглибити знання із багатьох предметів, розвинути творчі навики та збільшити рівень зацікавленості природничими науками. Проаналізовано ряд конструктивних особливостей рефрактометрів, які були створені на основі цього програмного засобу. Рефрактометрія – метод аналізу, що ґрунтується на явищі заломлення світла при проходженні з одного середовища в інше. Цей метод фізико-хімічних вимірювань застосовується для ідентифікації сполук, кількісного й структурного аналізу речовин, визначення фізико-хімічних параметрів реагентів та ін. The publication examines the use of the ColorKit application in the development of computer refractometers in school settings. It is shown that the development of STEM educational projects by the development of refractometers allows you to simultaneously deepen knowledge of many subjects, develop creative skills and increase the level of interest in natural sciences. A number of design features of refractometers that were created on the basis of this software were analyzed. Refractometry is a method of analysis based on the phenomenon of light refraction when passing from one medium to another. This method of physical and chemical measurements is used for identification of compounds, quantitative and structural analysis of substances, determination of physical and chemical parameters of reagents, etc.
dc.identifier.citationРоманько А. В. Використання модуля "рефрактометр" застосунку ColorKit при розробці STEM-освітніх проєктів / А. В. Романько, О. Ф. Винник // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 434–438.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12207
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectзастосунок ColorKit
dc.subjectкомп’ютерний рефрактометр
dc.subjectSTEM-освіта
dc.subjectColorKit app
dc.subjectcomputer refractometer
dc.subjectSTEM education
dc.titleВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ «РЕФРАКТОМЕТР» ЗАСТОСУНКУ COLORKIT ПРИ РОЗРОБЦІ STEM-ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ
dc.title.alternativeUSING THE "REFRACTOMETER" MODULE OF THE COLORKIT APPLICATION WHEN DEVELOPING STEM EDUCATIONAL PROJECTS
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Романько А.В., Винник О.Ф. Використання модуля рефрактометр...pdf
Розмір:
8.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: