Вплив рівнів розумової та фізичної працездатності студентів на формування техніко-тактичних якостей у фехтуванні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «ОВС»
Анотація
Наявність взаємовпливів між показниками працездатності та наявність кореляційних зв’язків з показниками техніко-тактичних якостей студентів, які займаються фехтуванням дозволили встановити інформативність окремих показників для якісного відбору студентів до секції фехтування. Індекс Гарвардського степ-тесту та стандартизована кількість помилок можуть бути прогностичними критеріями формування техніко-тактичних навичок у студентському фехтуванні. Взаимосвязь между показателями работоспособности и наличие корреляционных связей с показателями технико-тактических качеств студентов-фехтовальщиков позволили установить информативность отдельных показателей для качественного отбора студентов в сек- цию фехтования. Индекс Гарвардского степ-теста и стандартизированное количество ошибок корректурной пробы могут быть прогностическими критериями формирования технико-тактических навыков в студенческом фехтовании. There is interrelation between physical and mental capacity measures and there is correlation students, who engaged fencing. It can select indicators for choice of students in fencing section. Index of the Harvard step test and quantity of mistakes in the proofreading tables could be as prognostic criteria of the formation of technical and tactical qualities in the students fencing.
Опис
Ключові слова
фізична працездатність, розумова працездатність, студенти, фехтування, відбір, физическая работоспособность, умственная работоспособность, студенты, фехтование, отбор, physical capacity, mental capacity, students, fencing, choice
Цитування
Кривенцова І. В. Вплив рівнів розумової та фізичної працездатності студентів на формування техніко-тактичних якостей у фехтуванні / І. В. Кривенцова, С. А. Пашкевич, С. А. Чистяков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2016. – № 1. – С. 34—39.