ВИВЧЕННЯ ЕСТРАЛЬНОГО ЦИКЛУ САМОК ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГІПОТИРЕОЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сьогодні у світі питання субклінічного гіпотиреозу, як досить поширеного патологічного стану, активно обговорюється в численних публікаціях і виступах на наукових форумах. Медико-соціальне значення гіпотиреозу визначається не тільки його великою поширеністю й тенденцією до подальшого збільшення числа хворих, але й тією шкодою, якої завдає гіпотиреоз суспільству як хронічне захворювання. Широке поширення субклінічного гіпотиреозу визначає важливість вивчення цього питання, необхідність додаткових досліджень та уточнень. Метою дослідження, яке тривало з квітня по вересень 2020 року на кафедрі анатомії та фізіології людини імені д.м.н. професора Я.Р. Синельникова ХНПУ імені Г. С. Сковороди, постало вивчення тривалості та структури естрального циклу самок щурів при експериментальтальному гіпотиреозі. Today, in the world, the issue of subclinical hypothyroidism, as a fairly common pathological condition, is actively discussed in numerous publications and speeches at scientific forums. The medical and social importance of hypothyroidism is determined not only by its high prevalence and the tendency to further increase the number of patients, but also by the harm that hypothyroidism causes to society as a chronic disease. The wide spread of subclinical hypothyroidism determines the importance of studying this issue, the need for additional research and clarification. The purpose of the study, which lasted from April to September 2020 at the Department of Human Anatomy and Physiology named after Dr. M.Sc. Professor Y.R. Synelnikov KhnPU named after H.S. Skovoroda, a study of the duration and structure of the estrous cycle of female rats with experimental hypothyroidism was published.
Опис
Ключові слова
субклінічний гіпотиреоз, естральний цикл, самки щурів, цитологічне дослідження, subclinical hypothyroidism, estrous cycle, female rats, cytological examination
Цитування
Комісова Т. Є. Вивчення естрального циклу самок щурів при експериментальному гипотиреозі / Т. Є. Комісова, Г. Ю. Голєва, Н. Гайворонська // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 22–23.