Диференціальне числення функції однієї змінної

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації з диференціальних числень функцій однієї числової змінної. Методические рекомендации по дифференциальных исчислений функций одной числовой переменной. Guidelines for differential calculus of functions of a single numerical variable.
Опис
Ключові слова
похідна, диференціал, методичні рекомендації, числення, производная, дифференциал, методические рекомендации, исчисления, a derivative, differential, Guidelines, calculus
Цитування
Сіра І. Т. Диференціальне числення функції однієї змінної : метод. рек. / І. Т. Сіра ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2019. - 58 с.