ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

dc.contributor.authorЗемляна, К. А.
dc.date.accessioned2024-03-25T09:32:56Z
dc.date.available2024-03-25T09:32:56Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті досліджено проблему вибору професій для учнів з інтелектуальними порушеннями. Процес професійного самовизначення включає розвиток уявлення про себе, формування системи ціннісних орієнтацій, створення образу свого майбутнього, а також створення ідеалів у формі ідеального образу професіонала. Вибір професії для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку вимагає уважного врахування їхніх унікальних потреб і обмежень, а також забезпечення підтримки та підготовки для їхнього успішного інтегрування в світ праці. Зазначено, що важливим у процесі профорієнтаційної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку є врахування індивідуальних особливостей дитини, розгляд її як унікальної особистості і надання можливості кожній дитині в майбутньому знайти своє місце в суспільстві та на ринку праці. The article examines the problem of choosing professions for students with intellectual disabilities. The process of professional self-determination includes the development of self-image, the formation of a system of value orientations, the creation of an image of one's future, as well as the creation of ideals in the form of an ideal image of a professional. Career choices for children with intellectual disabilities require careful consideration of their unique needs and limitations, as well as providing support and training for their successful integration into the world of work. It is noted that it is important in the process of career guidance work with children with intellectual disabilities to take into account the individual characteristics of the child, to consider him as a unique personality and to give every child the opportunity to find his place in society and the labor market in the future.
dc.identifier.citationЗемляна К. А. Особливості процесу професійного самовизначення дітей з інтелектуальними порушеннями / К. А. Земляна // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 129–131.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14461
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпрофесійне самовизначення
dc.subjectінтелектуальні порушення
dc.subjectдопрофесійна підготовка
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectprofessional self-determination
dc.subjectintellectual disabilities
dc.subjectpre-professional training
dc.subjectmaster's works
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
dc.title.alternativePECULIARITIES OF THE PROCESS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Земляна К.А. Особливості процесу професійного самовизначення дітей.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: