Діагностика та запобігання освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти у фізкультурній галузі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
Анотація
Спілкування через екрани монітору з учнями, вже більше трьох років, не завжди сприяють реалізації наших глобальних завдань у повній мірі. Це викликає складності у вчителів і викладачів, бо з’являються види і способи роботи, технології навчання, які раніше, як нам здавалося, не були такими важливими. Проте, вже станом на сьогодні ми оволоділи роботою на платформах дистанційного навчання, у кожного з нас є певний досвід. І мета нашого зібрання, поділитися набутими знаннями з метою оптимізувати навчальний процес з фізичного виховання. Communication through monitor screens with students, for more than three years now, has not always contributed to the realization of our global goals in full. This causes difficulties for teachers and lecturers, because there are types and methods of work, teaching technologies that we thought were not so important before. However, as of today, we have already mastered working on distance learning platforms, and each of us has some experience. And the purpose of our meeting is to share the knowledge we have gained in order to optimize the educational process in physical education.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, фізична культура, дистанційне навчання, заклади загальної середньої освіти, запобігіння освітніх втрат, physical education, physical culture, distance learning, general secondary education institutions, prevention of educational losses
Цитування
Діагностика та запобігання освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти у фізкультурній галузі : зб. тез доп. за результатами круглого столу «Подолання освітніх розривів та освітніх втрат – головна умова покращення якості освітнього процесу з фізичної культури в ЗЗСО у 2023/24 навчальному році», Харків, 18 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Комун. вищ. навч. закл. «Харків. акад. неперерв. освіти» ; [за заг. І. Кривенцової]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 53 с.