Логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз логопедичного супроводу дітей у закладах дошкільної освіти. Проведено дефінітивну характеристику ключових понять дослідження: «логопедичний супровід», «особливі освітні потреби». Визначено компоненти, критерії, особливості логопедичного супроводу дошкільників. Розроблено та експериментально апробовано корекційну методику, яка спрямована на виправлення порушень мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку. In the qualification work, a theoretical analysis of speech therapy support for children in preschool education institutions was carried out. A definitive characterization of the key concepts of the study was carried out: "speech therapy support", "special educational needs". The components, criteria, features of speech therapy support for preschoolers are defined. A corrective technique aimed at correcting disorders of speech development in preschool children has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
діти, дизартрія, логопедичний супровід, корекція, children, dysarthria, dysarthria, speech therapy support, correction
Цитування
Соколова-Головльова А. А. Логопедичний супровід дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / А. А. Соколова-Головльова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 68 с. : іл., табл. + дод.
Колекції