Фізична працездатність і витривалість тварин. Як її підвищити?

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті порушено тему фізичної працездатности і витривалості тварин. Результати проведених експериментів свідчать про те, що внутрішньом’язове введення препарату UK-31 сприяло збільшенню часу бігу тварин, ступінь якого залежало від дози препарату. В статье затронута тема физической работоспособности и выносливости животных. Результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о том, что внутримышечное введение препарата UK-31 способствовало увеличению времени бега животных, степень которого зависело от дозы препарата. The article touches upon the topic of physical performance and endurance of animals. The results of the experiments indicate that the intramuscular administration of the drug UK-31 contributed to an increase in the running time of animals, the degree of which depended on the dose of the drug.
Опис
Ключові слова
анатомія, фізіологія, фізична працездатність, витривалість тварин, недопінгові препарати, навантаження, анатомия, физиология, физическая работоспособность, выносливость животных, недопинговые препараты, нагрузки, anatomy, physiology, physical performance, animal endurance, non-doping drugs, loads
Цитування
Фендрикова Н. О. Фізична працездатність і витривалість тварин. Як її підвищити? / Н. О. Фендрикова, І. А. Іонов // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 23–25.