Сценічне втілення української народної пісні засобами перформансу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито зміст сценічного втілення української народної пісні засобами перформансу. Дано визначення засобу «перформанс», що розглядається як форма сучасного мистецтва та характеризується активністю й ефемерністю. Даний вид мистецтва покликаний викликати дуже сильні почуття з боку аудиторії. Обґрунтовано думку, що для ефективності сценічного втілення української народної пісні засобами перформансу потрібно використовувати не тільки сам вокальний твір, але й танець, пантоміму, декламацію, інструментальну музику. В статье раскрыто содержание сценического воплощения украинской народной песни средствами перформанса. Дано определение средства «перформанс», как формы современного искусства, которая характеризуется активностью и эфемерностью. Данный вид искусства призван вызвать очень сильные чувства со стороны аудитории. Обосновано мнение, что для эффективности сценического воплощения украинской народной песни средствами перформанса нужно использовать не только само вокальное произведение, но и танец, пантомиму, декламацию, инструментальную музыку.The content of the stage embodiment of Ukrainian folk song by means of performance is revealed in the article. The definition of a means of "performance" is given, which is considered as a form of contemporary art and characterized by activity and ephemerality. This type of art is intended to evoke very strong feelings from the audience. It is grounded that not only the vocal work itself, but also dance, pantomime, recitation, instrumental music should be used for the effectiveness of the stage performance of Ukrainian folk song.
Опис
Ключові слова
пісня, сценічне втілення, мистецтво, засоби, перформанс, студентські роботи, песня, сценическое воплощение, искусство, средства, студенческие работы, song, stage embodiment, art, means, performance, student work
Цитування
Ткаченко Г. М. Сценічне втілення української народної пісні засобами перформансу / Г. М. Ткаченко, В. В. Фомін // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 177–181.