Дидактична гра як засіб формування пізнавального інтересу учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дидактичну гру. Гра розвиває різні пізнавальні процеси: увагу, спостережливість, пам'ять. Виділяється три рівня пізнавальної активності учнів: відтворююча активність, вона характеризуються тим, що учні прагнуть запам’ятати, розказати знання; інтерпретуюча активність, характеризується тим, що учні хочуть оволодіти способами застосування знань; творча активність, коли діти хочуть самостійно здобувати знання. The article deals with the didactic game. The game develops various cognitive processes: attention, observation, memory. There are three levels of cognitive activity of pupils: reproducing activity, it is characterized by the fact that pupils seek to memorize, to tell knowledge; interpreting activity, characterized by the fact that students want to master ways to apply knowledge; creative activity, when children want to independently to acquire knowledge independently.
Опис
Ключові слова
дидактична гра, пізнавальний інтерес, молодші школярі, didactic game, cognitive interest, junior schoolchildren
Цитування
Прозор А. Дидактична гра як засіб формування пізнавального інтересу учнів початкової школи / А. Прозор // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 16.