The Breeding Population of the Rook, Corvus frugilegus (Aves, Corvidae), in Kharkiv, Ukraine: Nearly 22-times Decline in Numbers Over an 80-year Period

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publisher Publishing House "Akademperiodyka" of the NAS of Ukraine
Анотація
Based on regular surveys of the distribution of rookeries and the number of nesting birds of Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 carried out in 2002–2020 using the TRIM (TRends & Indices for Monitoring data), the trajectory of change in the rook population has been estimated. The total size of the breeding population of rooks in Kharkiv City has decreased by 95.4 % over the last 80 years, from 940 to 43 breeding pairs. The general trend for 1939–2020 is a moderate decline (multiplicative slope 0.980, standard error 0.004; p < 0.01). A similar trend was observed for 2002–2020 when surveys were regular, i. e. a moderate decline (multiplicative slope 0.920, standard error 0.021; p < 0.01). Rooks still use the centre of the city for nesting, as they did in the early 1940s, but from the 1980s they began to breed in the eastern part of Kharkiv, where most of the population is now concentrated. Rooks breed in two clustered colonies, one in the central and one in the eastern part of Kharkiv City, about 13 km apart. The colonies are not numerous (all less than 50 pairs) in the last 10 years. The possible causes of the decline of the rook population in Kharkiv City are discussed. На основі регулярних обстежень розподілу лежбищ і чисельності гніздування птахів Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 у 2002–2020 рр. за допомогою TRIM (TRends & Indices for Monitoring data), траєкторія зміни популяції граків було оцінено. Загальна чисельність гніздової популяції граків у м. Харкові зменшилася на 95,4 % за останні 80 років, з 940 до 43 гніздових пар. Загальна тенденція за 1939–2020 рр. є помірним зниженням (мультиплікативний нахил 0,980, стандартна помилка 0,004; p < 0,01). Схожа тенденція спостерігалася протягом 2002–2020 рр., коли дослідження були регулярними, тобто до помірного спаду (мультиплікативний нахил 0,920, стандартна похибка 0,021; р <0,01). Граки досі використовують центр міста для гніздування, як це було на початку 1940-х років, але з 1980-х років почали розводити у східній частині Харкова, де зараз зосереджена більшість населення. Граки розмножуються двома скупченими колоніями, однією в центральній і одна в східній частині м. Харкова, на відстані приблизно 13 км. Колонії є небагато (всі менше 50 пар) за останні 10 років. Можливі причини занепаду чисельність граків обговорюється у м. Харкові.
Опис
Ключові слова
Rook, rookery, bird surveys, colonies distribution, decline of breeding population, population trend, грак, лежбище, обстеження птахів, розподіл колоній, зниження гніздової чисельності, демографічна тенденція
Цитування
Brezghunova O. O. The Breeding Population of the Rook, Corvus frugilegus (Aves, Corvidae), in Kharkiv, Ukraine: Nearly 22-times Decline in Numbers Over an 80-year Period / O. O. Brezghunova, O. I. Sinna // Zoodiversity. – 2024. – Vol. 58, No. 1. – Рp. 59–68.