Passing international English exams

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Горлівський інститут іноземних мов (м. Бахмут) ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
Анотація
Надані матеріали присвячені огляду міжнародних мовних екзаменів з англійської мови; увагу приділено базовим методичним труднощам та коротко надано рекомендації щодо підготовки студентів до складання основнім мовних екзаменів з англійської мови. Предоставленные материалы посвящены обзору международных языковых экзаменов по английскому языку; внимание уделено базовым методическим трудностям и коротко даны рекомендации по подготовке студентов к сдаче основных языковых экзаменов по английскому языку. The materials provided are devoted to a review of international language exams in the English language; attention is paid to basic methodological difficulties and short recommendations are given on preparing students for passing the basic language exams in the English language.
Опис
Ключові слова
Eglish Language, international exams, students' language training, education, efficiency, methodological recommendations, the English Language Level, английский язык, международные экзамены, языкова подготовка студентов, обучение, эффективность, методические советы, уровень английского языка, англійська мова, міжнародні екзамени, мовна підготовка студентів, навчання, ефективність, методичні поради, рівень англійської мови
Цитування
Kostikova I. I. Passing international English exams / I. I. Kostikova // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнар. наук. конф., Бахмут, 11 квіт. 2019 р. / Горлів. ін-т інозем. мов ; відп. ред. Р. М. Ситняк. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. – Вип. 5. – С. 75–76.