Задоволеність у батьківсько-підліткових стосунках в сім’ї із тютюновою аддикцією

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім «Baltic Publishing», Каунас
Анотація
У статті розглядається питання тютюнової аддикції, як реакції на дисфункцію цілісної сімейної системи. Проводиться аналіз результатів дослідження із залученням 134 повних сімей у таблиці, де визначено задоволенність у взаємостосунках батьків та підлітків в залежності від типу впливу паління на реалізацію сімейних функцій та статусу паління досліджуваних. В статье рассматривается вопрос табачной аддикции, как реакции на дисфункцию целостной семейной системы. Проводится анализ результатов исследования с привлечением 134 полных семей в таблице, где определены удовлетворенность во взаимоотношениях родителей и подростков в зависимости от типа влияния курения на реализацию семейных функций и статуса курения испытуемых. The article considers the issue of tobacco addiction as a reaction to the dysfunction of a holistic family system. An analysis of the results of the study is carried out with the involvement of 134 complete families in a table where satisfaction in the relationship between parents and adolescents is determined depending on the type of influence of smoking on the implementation of family functions and the smoking status of the subjects.
Опис
Ключові слова
тютюнова аддикція, батьківсько-підліткові стосунки, вплив паління в сім’ї, аддиктивна поведінка, табачная аддикция, родительско-подростковые отношения, влияние курения в семье, аддиктивное поведение, tobacco addiction, parent-teen relationship, the effect of smoking in the family, addictive behavior
Цитування
Крамченкова В. О. Задоволеність у батьківсько-підліткових стосунках в сім’ї із тютюновою аддикцією / В. О. Крамченкова // Modernization of educational system: world trends and national peculiarities : Internal Scientific Conference Proceedings, Februry 23. – Kaunas : Baltija Publishing, 2018. – P. 130–133.