Розвиток граматичного ладу мовлення у білінгвальних дітей iз ЗНМ III рiвня з використанням онлайн технологій

dc.contributor.authorКоваленко, Г. С.
dc.date.accessioned2024-03-08T09:59:45Z
dc.date.available2024-03-08T09:59:45Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглядається актуальність питання використання логопедичних онлайн-технологій у навчанні граматичного ладу мовлення з урахуванням активного впровадження сучасних технологій, використання нових організаційних форм та методів проведення занять для натуральних білінгвальних дітей із загальним недорозвиненням мови ІІІ рівня, висвітлюються логопедичні технології, які використовуються в дистанційному навчанні. Розроблено та експериментально апробовано корекційну методику, яка спрямована на позитивний результат, виправлення порушень в процесі формування та корекції граматичного ладу мовлення та словотвірних процесів у натуральних білінгвальних дітей. The qualification paper examines the relevance of the use of online speech therapy technologies in the teaching of grammatical speech, taking into account the active implementation of modern technologies, the use of new organizational forms and methods of conducting classes for bilingual children with general language underdevelopment of the III level, and highlights the speech therapy technologies used in distance learning . A correction technique was developed and experimentally tested, which is aimed at a positive result, correction of violations in the process of formation and correction of grammatical speech and word-formation processes in bilingual children.
dc.identifier.citationКоваленко Г. С. Розвиток граматичного ладу мовлення у білінгвальних дітей iз ЗНМ III рiвня з використанням онлайн технологій : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Г. С. Коваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 85 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14305
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectнатуральні білінгвальні діти
dc.subjectкорекція
dc.subjectграматичний лад
dc.subjectонлайн-технології
dc.subjectорганізація
dc.subjectнавчання
dc.subjectbilingual children
dc.subjectcorrection
dc.subjectgrammar
dc.subjectonline technologies
dc.subjectorganization
dc.subjectlearning
dc.titleРозвиток граматичного ладу мовлення у білінгвальних дітей iз ЗНМ III рiвня з використанням онлайн технологій
dc.title.alternativeDevelopment of grammatical speech in bilingual children from the third level of secondary education with the use of online technologies
dc.typeOther
Файли
Колекції