Особливості функціонування геймерського жаргону LEET у сучасній англійській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкривається суть геймерського жаргону LEET. Визначено форми і характерні особливості жаргону LEET. Leet (або leetspeak) – особливий варіант англійської мови, що поширився в Інтернеті в 21 ст. Розробленний спочатку для Bulletin Board System в 1990 році як професійний жаргон хакерів, він дуже швидко перекочував в мейнстрім завдяки мережевим коміксам і став популярним серед геймерів та сучасної молоді. В статье раскрывается суть геймерского жаргона LEET. Определены формы и характерные особенности жаргона LEET. Leet (или leetspeak) – особый вариант английского языка, который распространился в Интернете в 21 в. Разработанный сначала для Bulletin Board System в 1990 году как профессиональный жаргон хакеров, он очень быстро перекочевал в мейнстрим благодаря сетевым комиксам и стал популярным среди геймеров и современной молодежи. The article author reveals the essence of LEET gaming jargon . The forms and characteristic features of LEET jargon are determined. LEET. Leet (or leetspeak) is a special variant of English that spread on the Internet in the 21st century. Developed first for the Bulletin Board System in 1990 as professional hacker jargon, it quickly migrated to the mainstream through online comics and became popular among gamers and today's youth.
Опис
Ключові слова
геймерський жаргон LEET, англійська мова, лінгвістика, геймерский жаргон LEET, английский язык, лингвистика, LEET gaming jargon, English, linguistics
Цитування
Юрченко А. Особливості функціонування геймерського жаргону LEET у сучасній англійській мові / А.Юрченко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 93–94.