ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИГАРОК НА СТАН РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В даний час спостерігається тенденція до зниження поширеності куріння тютюну на фоні зростання популярності його альтернативних видів. Визначено антропометричні характеристики 74 студентів, які ніколи не курили, та студентів, які курили звичайні або електронні сигарети. Отримані в ході дослідження дані повною мірою відображають важливість таких показників, як проба Штанге і проба Генчі, які характеризують постачання організму киснем. Встановлено, що куріння електронних сигарет за відсутності глибоких досліджень їх безпеки для здоров'я можна вважати загрозою здоров'ю населення. Currently, there is a tendency to decrease the prevalence of tobacco smoking against the background of the growing popularity of its alternative types. Anthropometric characteristics of 74 students who never smoked and students who smoked conventional or electronic cigarettes were determined. The data obtained during the research fully reflect the importance of such indicators as the Stange and Genchi test, which characterize the supply of oxygen to the body. It has been established that smoking electronic cigarettes in the absence of in-depth research on their safety for health can be considered a threat to public health.
Опис
Ключові слова
паління, електронна сигарета, профілактика шкідливих звичок, життєва ємність легень, частота серцевих скорочень, smoking, electronic cigarette, prevention of bad habits, vital capacity of lungs, heart rate
Цитування
Оцінка впливу електронних цигарок на стан респіраторної системи учнів старших класів / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, М. І. Осинський, О.І. Клименко // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 64–66.