Психологічний фактор у поетичному мовленні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
В статті розглянуто психологічний фактор у поетичному мовленні. Поетичне мовлення – це цілий світ, у якому єднаються думка, почуття, мова, реальність (об’єктивна чи уявна), музика і т. ін. У поетичному творі для читача, що шукає в ньому не тільки інформативність, а й саму поезію, важливим є не тільки слово і названий ним предмет чи явище, а й той глибинний зміст, що стоїть за цим словом, зміст, висловлений тим чи тим поетом. Зв’язок мови поезії з психічними особливостями творця відзначався віддавна, в тому числі й у вітчизняній традиції. The article deals with the psychological factor in poetic speech. Poetic speech is a whole world, which combines thought, feelings, language, reality (objective or imaginary), music, etc. In a poetic work for reader, who is looking for not only informativeness, but also poetry itself, it is important is not only the word and the object or phenomenon it names, but also the deep meaning that behind this word, the meaning expressed by this or that poet. The connection of the language of poetry with the mental characteristics of the creator was noted long ago, including in the national tradition.
Опис
Ключові слова
українська мова, поетичне мовлення, психологічний фактор, Ukrainian language, poetic speech, psychological factor
Цитування
Лисиченко Л. Психологічний фактор у поетичному мовленні / Л. Лисиченко // Українське мовознавство : міжвідом. наук. зб. – Київ, 2002. – № 4.