ОМОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНИХ ПОПУЛЯРНИХ АНГЛОМОВНИХ ПІСНЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене актуальній проблемі відбиття гендерних стереотипів у сучасній масовій культурі, зокрема, популярних англомовних піснях. Пісні не тільки віддзеркалюють сталі уявлення про гендерні ролі, фізичні, психологічні та поведінкові характеристики чоловіків і жінок, але й пропагують і поширюють певні цінносні орієнтації серед широкого загалу молодіжної аудиторії. Аналіз пісень 1970-2023 р.р. довів, що останні десятиліття відбувається поступова еволюція щодо гендерної нерівності та дискримінації, оспівуються нові характеристики,які можуть бути притаманні представникам різніх статей. Проте застиглі уявлення ще доволі часто впливають на зміст популярних пісень, що може викликати відчуття дискомфорту та меншовартості у чоловіків і жінок, які не відповідають оспіваним ідеалам. The research is devoted to a topical issue of reflecting gender stereotypes in modern mass culture, popular songs in particular. Songs do not only mirror srable ideas about gender roles, physical, psychological and behavior characteristics of men and women but they also promote certain values among wide audience of the young. The conducted analysis of pop songs released in 1970-2023 has proved that during the latest decades there has taken place some gradual evolution as to gender inequality and discrimination, and new characteristics of the representatuves of both genders have become popular. However, frozen stereotyped ideas still influence the content of pop songs and might cause the feelings of discomfort and low self-esteem of those who do not correspond to the stereotyped ideals.
Опис
Ключові слова
гендерні стереотипи, соціальні ролі, фізичні ознаки, психологічні риси, поведінкові характеристики, популярні пісні, gender stereotypes, social roles, physical attributes, psychological traits, behavioral characteristics, popular songs
Цитування
Завадська К. С. Омовлення гендерних стереотипів у сучасних популярних англомовних піснях : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / К. С. Завадська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2023. – 77 с. + дод.
Колекції