Небезпечні шкідники роду Горобина (Sorbus L.)

dc.contributor.authorМельниченко, Н. В.
dc.contributor.authorЧепурна, Н .П.
dc.contributor.authorМухіна, О. Ю.
dc.date.accessioned2022-01-28T08:17:54Z
dc.date.available2022-01-28T08:17:54Z
dc.date.issued2021-02-23
dc.description.abstractВ статті представлені результати досліджень щодо встановлення видового складу комплексу членисто- ногих – шкідників горобини роду Sorbus. Дослідження проводили впродовж кількох років у період з квітня по жовтень у зелених насадженнях на території м. Києва та Київської області. Було виявлено чотири групи шкідників: шкідники кореневої системи (6 видів), шкідники листків (18 видів), шкідники плодів (2 види), шкідники пагонів (4 види). Знайдено і визначено представників двадцяти дев’яти видів членистоногих класу Комахи (Insecta), які входять до 6 рядів та 1 вид акариформних кліщів (Acariformes, Arachnida). Найчисельнішими виявилися види комах-шкідників, представників ряду Coleoptera - 10 видів та Lepidoptera - 8 видів.Пошкодження горобини шкідниками мало чіткий мозаїчний характер і залежало від різних біотичних та абіотичних чинників навколишнього середовища. В статье представлены результаты исследований по установлению видового состава комплекса членистоногих – вредителей рябины рода Sorbus. Исследования проводились в течение нескольких лет в период с апреля по октябрь в зеленых насаждениях на территории Киева и Киевской области. Было обнаружено четыре группы вредоносников: вредители корневой системы (6 видов), вредители листьев (18 видов), вредители плодов (2 вида), вредители побегов (4 вида). Найдены и определены представители двадцати девяти видов членистоногих класса Насекомые (Insecta), которые входят в 6 рядов и 1 вид акариформных клещей (Acariformes, Arachnida). Самыми многочисленными выявились виды насекомых-вредителей, представителей ряда Coleoptera – 10 видов и Lepidoptera – 8 видов. Повреждение рябины вредителями имело четкий мозаичный характер и зависело от различных биотических и абиотических факторов окружающей среды. The article represents research findings as for the species composition identification of the arthropod-pests of the genus Sorbus. The study was conducted in the period from April to October during several years in greenery on the territory of Kyiv and the Kyiv region. Four groups of pests were distinguished: pests of root system (6 species), pests of leaves (18 species), pests of fruits (2 species), pests of sprouts (4 species). Twenty-nine species of arthropods of the hexapods (Insecta) which belong to the 6 numbers of plant groups and 1 species of acariform mites (Acariformes, Arachnida) were found and identified. The most numerous species were arthropod pests, the representatives of the order Coleoptera – 10 species – and Lepidoptera – 8 species. The physiological condition of plants was significantly worsened by the adverse impacts of critical environmental factors. The damage to rowan by pests had a clear mosaic character and depended on various biotic and abiotic environmental factors.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМельниченко Н. В. Небезпечні шкідники роду Горобина (Sorbus L.) / Н. В. Мельниченко, Н. П. Чепурна, О. Ю. Мухіна // Напрямки та перспективи розвитку Парку природи «Беремицьке»: тези. Міжнар. наук.-практ. інтернет - конф., Київ, 23 лют. 2021 р. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.] ; [укл.: А. В. Кравченко та ін] . – Київ : НПУ, 2021. – C. 90–93.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6895
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherНаціональний педагогічний університет імені М. П. ДрагомановаПарк природи «Беремицьке» Національний педагогічний університет імені М.П.ДрагомановаПарк природи «Беремицьке»; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгомановаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбіорізноманіття членистоногихuk_UA.UTF-8
dc.subjectгоробинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectшкідливістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкоренева системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлисткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectплодиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпагониuk_UA.UTF-8
dc.subjectбиоразнообразие членистоногихuk_UA.UTF-8
dc.subjectрябинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвредностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорневая системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлистьяuk_UA.UTF-8
dc.subjectплодыuk_UA.UTF-8
dc.subjectпобегиuk_UA.UTF-8
dc.subjectarthropod groups biodiversityuk_UA.UTF-8
dc.subjectrowanuk_UA.UTF-8
dc.subjectharmfulnessuk_UA.UTF-8
dc.subjectroot systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectleaves,uk_UA.UTF-8
dc.subjectfruitsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsproutsuk_UA.UTF-8
dc.titleНебезпечні шкідники роду Горобина (Sorbus L.)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeОпасные вредители рода Рябина (Sorbus L.)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeDangerous pests of the rowan genus (Sorbus L.)uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мельниченко Н.В. Небезпечні шкідники роду Горобина.pdf
Розмір:
880 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: