ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ ДО ОСВІТННЬОГО ПРОСТОРУ УНІВЕРСИТЕТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
USA
Анотація
Стаття присвячена аналізу методичних аспектів викладання історії України іноземним студентам на етапі їх підготовки до вступу в заклади вищої освіти. Доведено, що ретельний підбір завдань для передтекстових і післятекстових вправ по історії та їх сумлінне виконання студентами допоможе оволодіти технікою мовлення та досить швидко адаптуватись до освітнього середовища університету. The article is devoted to the analysis of methodological aspects of teaching the history of Ukraine to foreign students at the stage of their preparation for admission to higher educational institutions. It has been proven that careful selection of tasks for pre-text and post-text exercises on history and their conscientious fulfillment by students will help to master the technique of speech and quickly adapt to the educational environment of the university.
Опис
Ключові слова
адаптація, історія України, мовленнєві компетенції, adaptation, history of Ukraine, speech competencies
Цитування
Брагіна Т. М. Вивчення історії України як засіб адаптації іноземних студентів до освітнього простору університету / Т. М. Брагіна, О. С. Гончарова, Ю. А. Брагін // Modern systems of science and education in the USA, EU and post-Soviet countries ‘2021 February. – 2021. – Pp. 83–85.