Організація житлового простору сіверянського городища Водяне

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут археології НАН України
Анотація
У статті проаналізовано планування роменської частини городища Водяне, що в Харківській обл. (Україна), час існування якої визначається в межах Х – початку ХІ ст. Наголошується, що забудова відбувалася за лінійним принципом організації житлового простору, в якій присутні елементи садибної забудови. В статье проанализировано планирование роменской части городища Водяное, что в Харьковской обл. (Украина), время существования которой определяется в пределах Х – начале XI в. Отмечается, что застройка происходила по линейному принципу организации жилого пространства, в которой присутствуют элементы усадебной застройки. The article analyzes the planning of the Romensky part of the Vodyanoye fortress in the Kharkov region (Ukraine). (Ukraine), the existence of which is defined within the X – early XI century. It is noted that the building was based on the linear principle of the organization of living space, in which there are elements of manor buildings.
Опис
Ключові слова
роменська археологічна культура, сіверяни, житловий простір, садиба, планування поселення, роменская археологическая культура, северяне, жилое пространство, усадьба, планировка поселения, Romenska archaeological culture, the Severians, living space, homestead, settlement design
Цитування
Колода В. В. Організація житлового простору сіверянського городища Водяне / В. В. Колода // Археологія і давня історія України : зб. наук. пр. / Інститут археології НАН України. – Київ, 2020. – Вип. 2 (35). – С. 85–90.