ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗОТВОРЕННЯ В РОМАНІ АННИ ТОДД «ПІСЛЯ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто образотворення в романі Анни Тодд «Після». Анна Тодд – сучасна американська письменниця, провідною темою творчості якої є тема кохання. Виявлені й схарактеризовані особливості образотворення у романі «Після» посилюють цікавість оповіді, дозволяють читачеві глибше зануритися в художній світ роману й щиро співпереживати героям, а також сприяють формуванню захоплюючого читацького досвіду. The article examines the image in Anna Todd's novel "After". Anna Todd is a modern American writer, the leading theme of her work is the theme of love. The identified and characterized features of the image in the novel "After" increase the interest of the story, allow the reader to immerse deeper into the artistic world of the novel and sincerely empathize with the characters, and also contribute to the formation of an exciting reading experience.
Опис
Ключові слова
американська література, Тодд А., кохання, студентські роботи, American literature, A. Todd, love, student works
Цитування
Лойченко О. В. Особливості образотворення в романі Анни Тодд «Після» / О. В. Лойченко // Актуальні проблеми філологічних наук : матеріали студ. наук. конф., присвяч. 245-річчю з дня народж. Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, Харків, 22 листоп. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. Г. Козлової]. – Харків, 2023. – С. 64–66.