РОЛЬ П. С. УВАРОВОЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ XII АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ У ХАРКОВІ (1902 р.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано роль участі голови Московського археологічного товариства П. С. Уварової у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові в 1902 р. у стінах Харківського університету. Робота з’їзду тривала 12 днів (з 15 по 27 серпня 1902 р.), і щодня, крім екскурсійних днів, відбувалось від 3 до 6 засідань. Зазначено, що участь П. С. Уварової у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду сприяла його успішному проведенню та створенню етнографічного музею. The publication analyzes the role of Chairman Moskovsky's participation of the P. S. Uvarova Archaeological Society in preparation for the XII Archaeological Congress in Kharkiv in 1902 in the walls Kharkiv University. The work of the congress lasted 12 days (from August 15 to 27, 1902), and every day, except for excursion days, there were 3 to 6 meetings. It is noted that P. S. Uvarova's participation in the preparation of the 12th Archaeological Congress contributed to its successful holding and the creation of the ethnographic museum.
Опис
Ключові слова
історія археології, Уварова П. С., історіографія, магістерські роботи, history of archeology, P. S. Uvarova, historiography, master's theses
Цитування
Авраменко Є. С. Роль П. С. Уварової в організації XII археологічного з’їзду у Харкові (1902 р.) / Є. С. Авраменко, О. М. Богдашина // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 4–6.