Музика і спів – вагомі складові естетичного виховання в "школі радості" В. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглядається роль музики в естетичному вихованні дітей в «школі радості» В. О. Сухомлинського. Рассматривается роль музыки в эстетическом воспитании детей в «школе радости» В. А. Сухомлинского. Look at the role of music in the natural vihovanny children in the «school of joy» V. О. Sukhomlinsky.
Опис
Ключові слова
музика, спів, естетичне виховання, Сухомлинський В. О., музыка, пение, эстетическое воспитание, Сухомлинский В. А., music, spiv, estetiche vihiovannya, Sukhomlinsky V. О.
Цитування
Слепцова О. В. Музика і спів – вагомі складові естетичного виховання в "школі радості" В. Сухомлинського / О. В. Слепцова // Освіта і доля нації. Виховання громадянина в демократичних суспільствах: європейський та український досвід : матер. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 107–108.